Close
1
Duine Fásta (18+) * Lascaine ar fáil Duine Fásta (18+) * Lascaine ar fáil
  • Cad is Cúis le hÁirithint Roimh Ré?
  • Seachain an Táille ar an Lá de €25
  • Pionta Saor in Aisce
  • Scuaine Mhear

Tosaíonn do thuras anseo

Ní féidir do thuras ar Éirinn a chríochnú gan cuairt a thabhairt ar an bpríomhní is díol spéise do thurasóirí i mBaile Átha Cliath. Agus tú i mBaile Átha Cliath, is féidir leat tuiscint a ghnóthú ar stair shaibhir Guinness. Cuir do thicéid in áirithe ar líne agus beidh tú in ann lascaine níos mó ná 23% a fháil agus na scuainí a scipeáil. De réir mar a théann tú trí gach urlár, foghlaimeoidh tú faoina bhfuil i gceist le pionta foirfe Guinness a dhéanamh.

Ceamara Aimsire

Inniu i mBaile Átha Cliath

°

Roinn

An 7úth hUrlár

Ag deireadh an turais ar ár ngrúdlann, rud a bhfuil gradaim buaite aige, gheobhaidh tú radhairc áille lánléargais 360° ar Chathair Bhaile Átha Cliath agus níos faide anonn ón mBeár Gravity, áit a dtabharfaimid pionta duit saor in aisce! Féach Sléibhte Chill Mhantáin, áit a bhfoinsíonn Guinness a uisce úr Éireannach le haghaidh grúdaireachta, agus déan pleananna don chéad rud iontach eile a dhéanfaidh tú i mBaile Átha Cliath.

An Beár Gravity

Ag deireadh lae fhada, an bhfuil áit níos fearr ann le taitneamh a bhaint as pionta dea-dhoirte leanna dhuibh ná an beár seo atá i bhfad níos airde ná díonta stairiúla Bhaile Átha Cliath? Faigh léargas níos fearr le radhairc 360° ar spéirlíne iontach na cathrach agus pleanáil an chéad chéim eile de do thuras ar Bhaile Átha Cliath.

Roinn

An 5úth hUrlár

Fáilte go hurlár eispéiris bhia an Guinness Storehouse. Is ar an gcúigiú hurlár atá ár mbialanna an-bhlasta lonnaithe, áit a mbeidh tú in ann triail a bhaint as roinnt béilí traidisiúnta Guinness amhail stobhach Gaelach Guinness agus cuairt a thabhairt ar Bheár Arthur chun taitneamh a bhaint as pionta agus as an gceol Gaelach traidisiúnta a sheinnfidh ceoltóirí beo.

Proinnteach na nGrúdairí

Spreagadh Proinnteach na nGrúdairí leis na proinntithe a bhíodh ann i nGeata San Séamas san 18ú haois agus sa 19ú haois. Is ann do chistin oscailte agus do bhiachlár atá lán de bhéilí íocónacha Guinness® agus de bhia Gaelach traidisiúnta. Tóg sos ón turas agus faigh greim bia sula dtéann tú ar aghaidh.

Roinn

Beár & Brasserie 1837

Ainmníodh an bhialann shuaimhneach seo i ndiaidh na bliana a thosaigh daoine ag ól Guinness i dteannta oisrí, rud a bhfuil cáil air sa lá atá inniu ann. Bain taitneamh as plátaí beaga bia, as príomhbhéilí breátha agus as trinsiúir roinnte a chuirtear le chéile chun ár mbeoracha ceannasacha blasta a chomhlánú go foirfe.

Féach ár mbiachlár iomlán anseo.
Roinn

Beár Arthur

Mar theach tábhairne Éireannach comhaimseartha ina dtugtar aíocht Éireannach thraidisiúnta, is é Beár Arthur an áit is fearr le haghaidh an t-atmaisféar a thógáil isteach, beoracha Guinness agus béilí éadroma a bhlaiseadh, agus taitneamh a bhaint as radhairc iontacha ar ár gcathair álainn. Is féidir fiú go bhfeicfidh tú seisiún ceoil Éireannaigh thraidisiúnta a chuirfeadh do ladhracha ag damhsa.

Féach ár mbiachlár iomlán anseo.
Roinn

Eispéireas an tSaineolaí

Cuir áit in áirithe inár mBeár sómasach príobháideach Saineolaithe chun taitneamh a bhaint as sáreispéireas blaiste. Blais cineálacha difriúla Guinness de réir mar a thugann ár mbaill foirne shaineolaíocha mioneolas duit faoinár leann dubh. Sláinte!

Roinn

An 4úth hUrlár

Ar an gceathrú hurlár, fáilteoimid thú chuig Acadamh Guinness, áit a bhfoghlaimeoidh tú conas is féidir leat pionta foirfe Guinness a dhoirteadh. Bain taitneamh as an bpionta a dhoirt tú agus faigh deimhniú ón acadamh. Is féidir leat beár príobháideach a chur in áirithe don Eispéireas Speisialtóra freisin, áit a míneoidh treoraí pearsanta na blasanna duit.

Acadamh Guinness®

Foghlaim conas an pionta foirfe Guinness a doirteadh ag an Acadamh Guinness. Tá an deasghnáth de shé chéim chomh cáiliúil agus atá an bheoir í féin - ón 119.5 soicind a thógann sé dó í a doirteadh go dtí an brúcht íocónach agus an socrú i ndeireadh báire.

Roinn

An 3ú rd hUrlár

Agus tú ar an tríú hurlár, rachaidh tú trí Dhomhan Fógraíochta Guinness®, áit a bhfoghlaimeoidh tú an scéal taobh thiar d’iasc ar bhóthar agus den Oisre atá ag séideadh agus a n-idirghníomhóidh tú le nithe cáiliúla eile a chruthaigh Guinness inár stair fhada fógraíochta cruthaithí - rud atá ar cheann de na heispéiris is uathúla i mBaile Átha Cliath.

Saol na Fógraíochta

Samhlaíocht: is ní é sin nach raibh in easnamh inár measc riamh. Téigh chuig Domhan Fógraíochta Guinness® tum thú féin sna feachtais cheannródaíocha chló, dhigiteacha agus teilifíse atá á reáchtáil le breis agus ochtó bliain anuas, idirghníomhaigh leis na fógraí agus tóg grianghraf speisialta chun tú féin a chur isteach i ndomhan stairiúil fhógraíocht Guinness.

Roinn

An 2únd hUrlár

Dúshlán do do chéadfaí uile iad seomraí blaiste Guinness. Siúil trínár seomra bolaidh, áit a mbeidh tú in ann taitneamh a bhaint as gala guairneánacha na bpríomhbhlasanna atá ann i bpionta Guinness - eorna braiche, eistir bheorach, leannlusanna agus eorna rósta. Téigh isteach inár Seomra Veilbhite, áit a mbeidh tú in ann a fhoghlaim conas is féidir leat taitneamh a bhaint as Guinness ar an mbealach is fearr is féidir.

Eispéireas Blaiste

Tugtar beocht i mblasanna saintréitheacha ár leanna dhuibh íocónaigh leis an aistear blaiste ilchéadfach seo. Dúisigh do chéadfaí agus bolaigh na dea-bholaithe saintréitheacha sula mblaisfidh tú an chéad bholgam mín agus go dtí go n-ólfaidh tú an braon deiridh.

Roinn

An Scéal Arthur Guinness

Thosaigh an t-aistear le Arthur, fear a bhí chomh muiníneach sin as a bheoir gur chuir sé a shloinne uirthi. Breis agus dhá chéad bliain ina dhiaidh sin, táimid ag tabhairt onóir dá oidhreacht fós.

Roinn

An chéad Urlár

Ba de láimh a dhéanadh máistirchúipéirí na bairillí adhmaid ina n-iompraítí Guinness. Chruachadh siad na bairillí chomh hard sin go dtugadh píolótaí a bhíodh ag amharc síos orthu ‘Pirimidí Bhaile Átha Cliath’ orthu. Féach an ról ríthábhachtach a d’imríodh na cúipéirí in Guinness a ullmhú lena iompar ar fud na hÉireann agus ar muir chuig 150 tír.

Cúipéireacht & Iompar

Idir chúipéirí saineolaíocha agus thurais éachtacha farraige, foghlaim conas atá ár mbeoir ag taisteal ar fud na cruinne ó bhí an bhliain 1769 ann. Sa lá atá inniu ann, seoltar Guinness® chuig breis agus 150 tír. Leanann an turas ar aghaidh...

Roinn

Caifé na Cúipéireachta

Cuid dhílis d’ailtireacht ár gcaifé Éireannaigh nua-aimseartha is ea ealaín na cúipéireachta. Bain taitneamh as caife, as cístí agus as ceapairí i suíomh ina dtugtar ómós dár mbairillí simplí galánta.

Roinn

An Siopa Miondíola GUINNESS®

Rud nach mór do dhaoine ar maith leo Guinness cuairt a thabhairt air is ea Siopa Miondíola Suaitheanta Guinness, áit a ndíoltar an bailiúchán is mó ar domhan d’earraí cuimhneacháin agus earraí eisiacha Guinness. Faigh tuilleadh eolais

Roinn

Bunurlár

Ar an mbunurlár, insítear scéal na gceithre chomhábhar den bheoir (uisce, eorna, leannlusanna agus giosta). Tosaítear an turas ar an ngrúdlann leis an ngloine beorach is mó ar domhan. Bheadh 14.3 milliún pionta ag teastáil chun an t-aitriam ollmhór gloine i lár fhoirgneamh an Guinness Storehouse a líonadh.

Ár Scéal Grúdaireachta

Aimsigh cad atá i gceist go díreach leis an leann dubh is íocónaí ar domhan a dhéanamh. Idir ár dtréithchineál cáiliúil giosta agus an díograis a thaispeánann gach duine dár ngrúdairí, déanaimid ár seacht ndícheall an leann dubh is fearr ar domhan a sholáthar duit.

Faigh tuilleadh faisnéise faoin dóigh ar mhúnlaíomar Cathair Bhaile Átha Cliath n Discover Dublin

Roinn