Close

Treoir Inrochtaineachta Guinness Storehouse

Dún

Is é sprioc na treorach seo ná a chinntiú go mbíonn eispéireas cuairteora sa Guinness Storehouse agat a bhainfidh tú taitneamh as, a bheidh speisialta agus slán.

Rinneadh an treoir seo chun pictiúr iomlán agus réadúil dár saoráidí a thabhairt duit, lena dtugtar cur síos ar fhaisnéis rochtana agus srianta chomh maith leis na sonraí ar aslonnaithe éigeandála.

Sroicheadh

Nuair a bhíonn tú ag taistil le carr nó le mionbhus, téigh go dtí an Carrchlós ar Shráid na Craenach.

Tá líon teoranta de spásanna páirceála oiriúnacha do chathaoireacha rothaí ar fáil in aice le slí isteach an Guinness Storehouse®, is tús freastail ar an gceann is túisce an bunús do pháirceáil na gcuairteoirí.

Le haghaidh tuilleadh eolais léigh ár leathanach de threonna go dtí an Guinness Storehouse.

Tá limistéar fágála ar fáil os comhair na príomhiontrála.

Bealach Isteach

Tá an iontráil don Guinness Storehouse do ghrúpaí, cathaoireacha rothaí agus naíchóistí suite ar Shráid an Mhargaidh.

Beidh ar chuairteoirí brúigh ar an gcnaipe ghlaoigh chun rochtain a fháil agus ba chóir dóibh na comharthaí laistigh a leanúint go dtí an t-ardaitheoir agus na deascanna ticéid.

Féach ar an mapa Guinness Storehouse chun an iontráil is oiriúnaí duit a aimsiú.

Ag ceannach ticéad

Áirithintí;Moltar do ghrúpaí móra nó grúpaí/cuairteoirí a bhfuil riachtanas speisialta acu dul i dteagmháil lenár rannóg áirithine. Glaoigh ar +353 1 408 4800 nó seol ríomhphost chuig info@guinnessstorehouse.com sula dtagann tú chun comhairle a fháil maidir le féidearthacht an turais, rochtain agus saoráidí.

Ag ceannach ticéad nuair a shroicheann tú;téigh go dtí an deasc fhaisnéise (+353 1 408 4668) ina mbeidh tú ábalta ticéid a cheannach agus comhairle a fháil maidir le rochtain agus saoráidí.

Áirithintí Ar Líne:Má chuir tú do thicéid in áirithe ar líne/a> téigh go dtí an meaisín botha atá suite ag an taobh eile den fhorseomra cead isteach. Cuir isteach do thagairt áirithinte agus priontálfar do thicéid ar an bpointe.

Tabhair do d'aire, go dtugaimid cead isteach saor in aisce sa Guinness Storehouse d'aon chúramóir atá ag freastal air.

Madraí treoracha

Ní cheadaítear ach madraí treoracha na ndall, madraí seirbhíse do dhaoine faoi mhíchumas nó madraí oibre i mbun oiliúna amháin isteach sa láithreán.

An tAm Foirfe le haghaidh Cuairte

Tabhair do d'aire gurb é an t-am cuairte is ciúine ná ón Luan go dtí an Aoine idir 9:30 agus 12:00. Ag na hamanna seo, beidh níos lú slua, níos lú torainn agus rochtain níos éasca ar na hardaitheoirí. D'fhonn a chinntiú an t-eispéireas is taitneamhaí agus is compordaí, molaimid duit teacht ag an am seo lasmuigh de bhuaicuaireanta.

Áirithigh Anoisfor the best rate.

Doirt Pionta foirfe

Ar an an cheathrú urlár tugaimid cuireadh duit do Phionta Foirfe féin de GUINNESS® a dhoirteadh. Tabhair do d'aire go bhfuil ceann dár sconnaí oiriúnaithe ionas go mbíonn sé furasta do dhaoine i gcathaoireacha rothaí.

Fearais Treorach Cúnta

Tá fearais treorach téacs, closfhearais treorach agus fearais treorach don teanga chomharthaíochta idirnáisiúnta ar fáil saor in aisce ag an Deasc Clostreorach ar an mbunurlár.

Soilsiú Ard-déine agus Ísealdéine

Tá soilse gealánacha agus caochaíola in úsáid ar fud an Stórais Guinness, a d'fhéadfadh díobháil a dhéanamh do dhaoine a bhfuil titimeas fótamhothálach acu.

Níl aon stróbshoilsiú sa Guinness Storehouse.

Cathaoireacha Rothaí

I bhfoirgneamh an Guinness Storehouse tá rampaí atá furasta do chathaoireacha rothaí agus leis na rampaí seo ligtear do chuairteoirí rochtain a bheith acu ar gach gné den eispéireas.

Urlár Íochtarach go dtí an Bunurlár ardaitheoir rochtana do dhaoine faoi mhíchumas - 1.4m x 1.0m

Ardaitheoirí lánléargais - 2.2m x 1.1m

Ardaitheoir do Dhaoine faoi Mhíchumas - Eispéireas Cuairteora - 1.5m x 1.1m

Ardaitheoir paisinéara ar an slí dála - 2.4m x 1.1m

Tá Cathaoireacha Rothaí luaineachta ar fáil saor in aisce ón Deasc Fhaisnéise. (Seirbhís ag brath ar an soláthar)

Sábháilteacht

Ar mhaithe shábháilteachta, d'fhéadfaí go n-iarrfar ar ghrúpaí d'úsáideoirí de chathaoireacha rothaí a ghrúpa a roinnt i ngrúpaí beaga, agus b'fhéidir go mbeidh moill ann sula bhféadfaidís rochtain a fháil ar spásanna sonracha san áitreabh.

Tabhair do d'aire ar son sábháilteachta agus sláinte go bhfuil teorainn i bhfeidhm ar úsáideoirí cathaoireacha rothaí agus ní cheadaítear níos mó ná dhá úsáideoir ag aon am amháin sa Bheár Gravity.

I gcás aslonnaithe

Leis an gcomhartha éalaithe d'fhear ag rith cuirtear in iúl na doirse éalaithe éigeandála go léir.

Déantar fógraí éigeandála chun cur in iúl d'áititheoirí go bhfuil tine nó éigeandáil eile ann. Féadtar na fógraí seo a chloisteáil i ngach áit ina bhfuil áititheoirí ann san áitreabh.

Ná húsáid an t-ardaitheoir.

Lean na treoracha a thugann ball foirne Guinness Storehouse® duit agus téigh díreach go dtí na staighrí is giorra duit.

Tá trí log staighre ón 6ú hurlár go dtí an bunurlár agus péire ón 7ú hurlár. Tá na trí log staighre steiriúil agus brúchóirithe ionas nach leathfaí tine.

Más féidir, téigh síos an staighre go dtí bealach éalaithe éigeandála.

Mura bhféadfaidh tú dul síos an staighre, fan ar an gceann staighre in aice leis an doras agus tiocfaidh an Marasca(i)l Dóiteáin don urlár sin in am trátha agus eagraigh sé dul síos sábháilte.

Ionad Garchabhrach

Tá an Seomra Garchabhrach suite ar an mBunurlár.

Iarr cóireáil gharchabhrach ar aon bhall foirne má theastaíonn sé, ós rud é go mbíonn sách pearsanra oilte san ionad oibre am ar bith ag an Guinness Storehouse.

Leithris

Tá leithris inrochtana ar fáil ar fud an fhoirgnimh ar an urlár íochtarach, ar an mbunurlár, ar an idirurlár agus ar an 3ú, 4ú gus 5ú hurlár. Seiceáil do mhapa le do thoil agus/nó cláir fógraí ar gach urlár le haghaidh sonraí.