Guinness Storehouse Logo
Close

An Chartlann

Dún

Tá na taifid stairiúla den Ghrúdlann Guinness á gcaomhnú ag an gCartlann Guinness ag Geata San Séamas i mBaile Átha Cliath ó 1759 go dtí an lá atá inniu ann.

Mar chuid dár mbailiúchán tá taifid phearsanra atá fós ar fáil maidir le fostaithe a bhí ann roimhe seo ó na blianta 1880idí go dtí gur cuireadh deireadh le híocaíocht phinsin ag deireadh na 1990idí, tús 2000. Tá timpeall is 20,000 comhad fostaithe aonair againn, beagnach 80% de na comhaid fostaithe go léir ón tréimhse seo. Níl aon ghrianghraf d'fhostaithe sna comhaid phearsanra seo.

Comhlánaigh an fhoirm thíosleis an méid faisnéis agus a bhfuil agat faoi do ghaolchun ár mbunachar sonraí um stair theaghlaigh d'fhostaithe a bhí ann roimhe seo.

Comhlánaigh na réimsí foirme atá aibhsithe i ndearg.
Cuir isteach ceann amháin den chritéir chuardaigh.
This year
This year
employeeIdfirstnamemiddleNamesurnameageJoineddepartmentOnRetirementdepartmentNamedepartmentDescriptiondepartmentImageCaptiondepartmentImagePathwifeSurnamewifeFirstNamewifeMiddleNamedateRetirementOkdateLeftdateOfBirthdateOfDeathoccupationNamedepartmentNamedepartmentDescription
employeeIdfirstnamemiddleNamesurnameageJoineddepartmentOnRetirementdepartmentNamedepartmentDescriptiondepartmentImageCaptiondepartmentImagePathwifeSurnamewifeFirstNamewifeMiddleNamedateRetirementOkdateLeftdateOfBirthdateOfDeathoccupationNamedepartmentNamedepartmentDescription