Guinness Storehouse Logo
Close

An Chartlann

Dún

Tá na taifid stairiúla den Ghrúdlann Guinness á gcaomhnú ag an gCartlann Guinness ag Geata San Séamas i mBaile Átha Cliath ó 1759 go dtí an lá atá inniu ann.

Mar chuid dár mbailiúchán tá taifid phearsanra atá fós ar fáil maidir le fostaithe a bhí ann roimhe seo ó na blianta 1880idí go dtí gur cuireadh deireadh le híocaíocht phinsin ag deireadh na 1990idí, tús 2000. Tá timpeall is 20,000 comhad fostaithe aonair againn, beagnach 80% de na comhaid fostaithe go léir ón tréimhse seo. Níl aon ghrianghraf d'fhostaithe sna comhaid phearsanra seo.

Comhlánaigh an fhoirm thíosleis an méid faisnéis agus a bhfuil agat faoi do ghaolchun ár mbunachar sonraí um stair theaghlaigh d'fhostaithe a bhí ann roimhe seo.

Comhlánaigh na réimsí foirme atá aibhsithe i ndearg.
Cuir isteach ceann amháin den chritéir chuardaigh.
This year
This year
employeeId firstname middleName surname ageJoined departmentOnRetirement departmentName departmentDescription departmentImageCaption departmentImagePath wifeSurname wifeFirstName wifeMiddleName dateRetirementOk dateLeft dateOfBirth dateOfDeath occupationName departmentName departmentDescription
employeeId firstname middleName surname ageJoined departmentOnRetirement departmentName departmentDescription departmentImageCaption departmentImagePath wifeSurname wifeFirstName wifeMiddleName dateRetirementOk dateLeft dateOfBirth dateOfDeath occupationName departmentName departmentDescription