Close

Ccanna

Close
 • Cad iad uaireanta oscailte GUINNESS STOREHOUSE®?
 • Cén chaoi a dtagaim ansin?

  Cliceáil anseo chun breathnú ar an mapa agus treoracha le haghaidh an GUINNESS STOREHOUSE®.

 • An bhféadfaimid dul isteach sa ghrúdlann?

  Cé gur aoibhinn linn fáilte a chur romhat tríd ár ngeataí cáiliúla, ní fhéadfaimid turais ghrúdlainne a chur ar fáil ar chúiseanna sláinte, sábháilteachta agus slándála. Dá bharr sin, chuireamar beocht ar an eispéireas grúdlainne iomlán de chuid Guinness® ag an Guinness Storehouse.

 • Cén fhad a mhaireann an chuairt?

  Is turas féintreoraithe é an t-eispéireas den Guinness Storehouse. Molaimid uair go leith a ligean duit féin breathnú timpeall, ach is féidir leat fanacht chomh fada agus is mian leat. Ní raibh muid ag deifriú riamh.

 • An bhfuil orm áirithiú roimh ré?

  Níl gá ort áirithiú roimh ré, ach molaimid é. Nuair a áirithíonn tú roimh do chuairt, gheobhaidh tú lascaine de 10% ar chead isteach do dhuine fásta chomh maith leis an deis an ciú a scipeáil nuair a thagann tú. Ach, tá ar na turais threoraithe go léir áirithiú roimh ré, áfach.

  Áirithigh Ticéid Ar Líne Anois
 • Conas a gheobhaidh mé mo thicéid má áirithím ar líne?

  Seolfar ríomhphost deimhniúcháin chugat le huimhir thagartha uathúil. Níl ort ach an uimhir thagartha áirithinte a thabhairt leat agus é a thaispeáint ag an ndeasc fhaisnéise nuair a thagann tú.

 • An bhfuil orm ticéad a cheannach chun cuairt a thabhairt ar na bialanna?

  Táimid ag súil le fáilte a chur romhat ag Proinnteach na nGrúdairí, Beár & Brasserie 1837 agus Beár Arthur, ach iarraimid ort do thicéad a cheannach ar dtús ionas go bhféadfaidh tú taitneamh a bhaint as an eispéireas sa Guinness Storehouse go hiomlán.

 • An bhfuil an foirgneamh rochtana do chathaoireacha rothaí?

  Is ea. Tá ardaitheoirí againn ar fud an fhoirgnimh chun rochtain a éascú d'úsáideoirí de chathaoireacha rothaí.

  Foghlaim níos mó faoi rochtain furasta do chathaoireacha rothaí

 • An bhfuil páirceáil ar fáil?

  Tá páirceáil saor in aisce cúpla nóiméad ó seo ar Shráid na Craenach agus is tús freastail é ar an gceann is túisce. Tá an pháirceáil ar Shráid an Mhargaidh curtha in áirithe do chóistí.

  Íoslódáil Mapa GUINNESS STOREHOUSE®
 • Cé chomh sean is a bhfuil an foirgneamh?

  Tógadh é i 1904 agus úsáideadh é le haghaidh beoir a choipeadh go dtí 1988.

 • An bhféadfaidh mé grianghraf agus fiseáin a thógáil laistigh den Guinness Storehouse®?

  Cinnte. Ní cúthail atá muid. Aimsigh muid ar Facebook lean muid ar Twitter agus roinn do phictiúir ar #StorehouseStory.

 • Cad é céatadán an alcóil i GUINNESS®?

  GUINNESS® Draught is 4.2%
  GUINNESS® Extra Stout is 4.2%
  GUINNESS® Foreign Extra Stout is 7.5%

 • Cén teocht a ndoirtfear Guinness?

  Níl muid ach cruinn; ba chóir go ndoirtfí Guinness foirfe ag 6-7 ceinteagrád.

 • Cá mhéad calra atá i bpionta GUINNESS®?

  Tá timpeall is 198 (thar a bheith sóúil) calra i ngach pionta den Leann Dubh.

 • Cad í an difríocht idir Pórtar agus Leann Dubh?

  Cumadh pórtar i Londain go luath san 18ú haois agus go tapa thaitin sé le lucht oibre Sasana. Ar dtús, úsáideadh an téarma leann dubh chun cur síos a thabhairt ar chineál pórtair a bhí níos láidre. Agus thosaigh an ceannródaí, Arthur Guinness, freisin ag grúdú an deoch nua seo sna 1770idí agus ba é an chéad ghrúdaire as Baile Átha Cliath deireadh a chur le leann a ghrúdú agus lean sé le pórtar a ghrúdú.

 • An n-úsáideann GUINNESS® Draught an t-oideas grúdaireachta céanna agus Extra Stout?

  Ní fiú bheith ag méiseáil le foirfeacht, agus mar thoradh air seo tá na hoidis do Guinness Draught agus Guinness Foreign Extra Stout an-chosúil lena chéile ó gach gné de. Dáiltear Guinness Draught trí mheascán de nítrigin agus dé-ocsaíd charbóin a úsáid d'fhonn an barr cáiliúil uachtair teann a chruthú, agus tá níos mó carbónáithe sa Guinness Foreign Extra Stout.

 • An bhfuil muid ag ól an GUINNESS® céanna inniu, agus a bhíomar i ré Arthur?

  Go bunúsach tá. Le modhanna grúdaireachta nua-aimseartha ligtear dúinn an oidhreacht Guinness a chaomhnú, lena n-éascaítear dár nGrúdairí táirgí d'ardchaighdeán a chruthú - beoir a bheadh Arthur bródúil as a ainm a chur uirthi.

 • Tá cónaí orm sna Stáit Aontaithe. An dtagann mo Guinness bairille ó Bhaile Átha Cliath?

  Is ea. Taistealaíonn ár leann dubh, atá cáiliúil ar fud an domhain, díreach ón bhfoinse go dtí go sroicheann sé do chladaí.

 • An bhfuil an léas ar 9,000 bliain fós bailí?

  Sa bhliain 1759 síníodh an léas ar 9,000 bliain do láithreán grúdlainne de cheithre acra. Sa lá atá inniu ann, cuireadh leis an ngrúdlann agus cumhdaíonn sí 50 acra. Níl an léas de 1759 bailí a thuilleadh, ós rud é gur cheannaigh an chuideachta na tailte go hiomlán blianta ó shin. Mar sin, ná bíodh imní ort, níl sé ar intinn againn an áit a fhágáil.

 • Cén chiall atá le siombail na cláirsí? Cén fáth a bhfuil sí ar ghloiní GUINNESS® agus cén bhaint a bhfuil aici le GUINNESS®?

  Is siombail ársa Éireannach í an chláirseach. Úsáideadh ar dtús sa bhliain 1862 chun leann dubh Guinness a léiriú nuair a tugadh isteach an chéad lipéad buidéil a bhí donnbhuí agus ubhchruthach agus aithnítear í anois mar chomhartha de chaighdeán Guinness nach bhfuil a leithéid eile ann ar fud an domhain.

 • Cad é an polasaí inbhuanaitheachta den Guinness Storehouse?

  Ón am ar bunaíodh an chuideachta Guinness, ba phríomhfhealsúnacht í inbhuanaitheacht agus feabhas a chur ar an gcomhshaol, sábháilteacht agus folláine na bpobal i mBaile Átha Cliath. Anseo sa Guinness Storehouse, táimid tiomanta don fhealsúnacht seo a choimeád trí thionchar dearfach a bheith againn sa phobal ina bhfuil muid i mbun gnó, agus don cheantar áitiúil a chaomhnú ina n-oibríonn, ina bhfuil cónaí ar agus ina mbíonn ár gcuairteoirí agus ár gcomhghleacaithe ag súgradh. Glacaimid go fonnmhar ár bhfreagracht as maoirseacht agus táimid tiomanta do phrionsabail inbhuanaitheachta atá chun tosaigh a chomhtháthú ar fud ár rannpháirtíocht páirtithe leasmhara agus ár bpríomhstraitéis ghnó.

  Is cuid intreach dár spriocanna agus cuspóirí don ghnó é ár dtiomantas d'inbhuanaitheacht agus cabhraíonn sé linn treoir a thabhairt dár gcórais oibríochtúla agus bhainistíochta. Tá an bhainistíocht agus an fhoireann ag an Guinness Storehouse tiomanta d'acmhainní riachtanacha a cur i bhfeidhm agus d'fheabhas leanúnach atá riachtanach d'fhonn a chinntiú go gcomhlíonfar na cuspóirí agus spriocanna seo a leanas:

  • Compliance with all relevant environmental, health & safety and social regulations and legislation;
  • Comhlíonadh leis na riachtanais um Chaighdeán Bainistíochta Inbhuanaitheachta ISO20121 chomh maith le caighdeáin ISO14001 agus OHSAS18001;
  • Bunú de chreatlach chun athbhreithniú a dhéanamh ar Spriocanna agus Cuspóirí suíomhoiriúnaithe maidir le hInbhuanaitheacht;
  • Íoslaghdú fuinnimh, úsáide uisce, dramhaíola soladaí, gáis cheaptha theasa, astaíochtaí aeir agus eisilteacha ag an bhfoinse;
  • Barrfheabhsú ar úsáid amhábhar;
  • Cosc ar thruailliú agus ar thionchair shóisialta dhiúltacha eile;
  • Na tionchair leagáide agus ghearrthéarmacha dár ngnó agus gcuairteoirí ar an gceantar áitiúil a íoslaghdú
  • Oiliúint agus spreagadh na bhfostaithe ionas go bhféadaidís a gcuid oibre a dhéanamh ar bhealach slán, sóisialta atá freagrach ó thaobh an chomhshaoil agus airgeadais de;
  • Cothroime, comhionannas agus meas a thaispeáint do gach páirtí leasmhar agus do gach fostaí, go háirithe na páirtithe leasmhara faoi mhíchumas.
  • Úsáid d'acmhainní fónta d'fhonn a chinntiú go gcuirtear i bhfeidhm go hiomlán an beartas inbhuanaitheachta;
  • Infhaighteacht agus cumarsáid phoiblí maidir leis an bpolasaí inbhuanaitheachta do gach páirtí a bhfuil suim acu ann.

  Is é an tseoid is mó atá againn ná an díograis, bród agus díocas atá ag gach duine a oibríonn sa Guinness Storehouse agus a thugann tacaíocht dúinn; beidh rath againn mar gheall ar na hiarrachtaí uilig den fhoireann agus de na conraitheoirí go léir. D'fhonn a chinntiú go mbeidh rath ag an Guinness Storehouse, ní mór dúinn todhchaí inbhuanaithe a chinntiú do na páirtithe leasmhara go léir. Is í an bhainistíocht a thabharfaidh ceannaireacht agus dea-shampla agus déanfaidh sí athbhreithniú ar an dul chun cinn go rialta.

  Paul Carty

  Stiúrthóir Bainistíochta

  Guinness Storehouse

  Iúil -14

 • I’m a vegan. Is it true that Guinness is now suitable for vegans?

  Yes, it is from the keg format for now. Our new filtration process has removed the use of isinglass as a means of filtration and vegans can now enjoy a pint of Guinness.

  All Guinness Draught in keg format is brewed without using isinglass. Full distribution of bottle and can formats will be in place by the end of 2017, so until then, our advice to vegans is to consume the product from the keg format only for now.

 • Are the other Guinness variants eg. Guinness Foreign Extra Stout suitable for vegans now?

  We are working on those. The other Guinness variants will be suitable for vegans at the end of 2017.

 • Did you have to change the recipe to make it suitable for vegans?

  No. Isinglass was purely used as a means of filtration. The recipe for Guinness has not changed.

 • Are cans and bottles of Guinness suitable for vegans now?

  Production and distribution has commenced on the bottle and can formats of Guinness Draught. It will take some time to reach the full scale distribution of these formats, but this is expected by the end of 2017.