Close

Turas Ghrúdlann Guinness

An tAm atá Caite, an tAm i Láthair agus Todhchaí Gheata San Séamas a Fhiosrú
Cuir in áirithe anois

Bí linn ar Thuras Oifigiúil Ghrúdlann Guinness agus déan an t-am atá caite, an t-am i láthair agus todhchaí Gheata San Séamas a fhiosrú. Lenár dtairiscint den scoth, tugaimid cuireadh duit teacht ‘Ar Chúl na nGeataí’ ag ár nGrúdlann stairiúil Gheata San Séamas, áit a bhfaighidh tú an t-eispéireas Guinness is fearr beo. Cén tslí is fearr barr feabhais a chur ar do chuairt ar Bhaile Átha Cliath ná dul ar an turas is fearr a dhéanfaidh tú choíche?

Is beag duine atá in ann a rá gur lean siad lorg Arthur Guinness ar iarnróid stairiúla agus thar na clocha doirneoige. Beidh tú ar dhuine den líon beag cuairteoirí a rachaidh go dtí an Teach Rósta, áit a ndéanaimid ár gcuid eorna a róstadh go teocht 232 céim Celsius. Chomh maith leis sin, beidh deis agat triail a bhaint as an tollán cáiliúil paisinéirí faoi thalamh a théann go Teach Grúdaireachta 4, ár ngrúdlann den chineál is nua-aimseartha, áit a ndéantar Guinness a ghrúdú sa lá atá inniu ann.

Nuair a bheidh an tsiúlóid agus do chuid foghlama déanta agat, tar chuig Grúdlann Guinness an Gheata Oscailte, ár ngrúdlann thrialach ar an láthair, le páirt a ghlacadh i mblaiseadh treoraithe bia agus beorach arna threorú ag Speisialtóirí Beorach Guinness, áit a mbeidh eagráin theoranta beoracha le blaiseadh. Cuirfimid abhaile thú le bronntanas chun do thuras agus an t-am a chaith tú ar cuairt againn ag Guinness a chomóradh.

Tá €95 an duine ar thicéid don turas 2 uair an chloig, agus tá an blaiseadh beorach agus bia mar chuid de sin. Tá líon teoranta áiteanna turas ann - agus tá teorainn ar amanna na dturas - mar sin de tapaigh an deis an t-eispéireas thar barr seo a chur in áirithe duit féin nó mar bhronntanas do dhuine muinteartha nó duine mór leat!

GUINNESS - AN tAM ATÁ CAITE, AN tAM I LÁTHAIR AGUS AN TODHCHAÍ

Cuirfidh tú tús le do thuras san áit ar thosaigh an scéal, i gcomhluadar Arthur Guinness i 1759. Gach seans go bhfuil tú ar an eolas cheana féin faoin léas stairiúil 9,000 bliain a shínigh Arthur, ach chomh maith leis sin, gheobhaidh tú amach nach raibh mórán de chuid an tsaoil aige nuair a tháinig sé go Baile Átha Cliath i dtús. Chomh maith le stair na muintire, feicfidh tú roinnt de na codanna is sine den suíomh, agus tabharfaidh tú cuairt ar na Tithe Dabhcha atá 200 bliain d'aois, áit a ndéantaí Guinness a thabhairt chun aibíochta ar feadh roinnt míonna sula seoltaí chuig gach cearn den domhan é. Nuair a bheimid ag siúl ar rianta na sean-iarnród, déanfaimid stair shóisialta ghrúdlann Guinness a phlé chomh maith le plé a dhéanamh ar an tionchar nach beag a bhí ag an ngrúdlann ar Bhaile Átha Cliath agus ar an domhan. Agus muid ag féachaint chuig an am atá le teacht, gheobhaidh tú tuiscint ar an tslí ar tháinig forbairt ar ghrúdaireacht ar an láthair, idir na cineálacha beoracha a ghrúdaítear agus na modhanna a úsáidtear, agus an trealamh agus na tithe grúdaireachta a bhíodh i bhfeidhm (gheobhaidh tú tuiscint ar an bhfeidhm a bhíodh ag Guinness Storehouse an lae inniu!).

NA COMHÁBHAIR A ÚSÁIDIMID AGUS ÁR bPRÓISEAS GRÚDAIREACHTA A FHEICEÁIL

An chéad rud eile ar thuras na grúdlainne, foghlaimeoidh tú faoi na comhábhair a úsáidtear inár bpróiseas grúdaireachta agus feicfidh tú cén tslí a dtagann ár leann dubh ar an saol. Beidh tú ar dhuine de líon an-bheag cuairteoirí a fheicfidh feidhmiú inmheánach tháirgeadh Guinness. Tabharfaimid aghaidh ar an Teach Rósta ansin, áit a bhfeicfidh tú duit féin an ealaín agus an eolaíocht a bhaineann lenár n-eorna a róstadh, an rud a thugann an cumhrán agus blas ar leith do gach pionta Guinness.

An chéad rud eile, siúlfaidh tú sa tollán clúiteach paisinéirí faoi thalamh chuig an gcuid is faide siar dár suíomh a bhaint amach, is é sin Teach Grúdaireachta 4. Ní sin ach an 4ú Teach Grúdaireachta a tógadh ag Geata San Séamas i rith tréimhse níos mó ná 250 bliain. Ionad barr feabhais i gcúrsaí grúdaireachta atá ann, agus léiríonn Teach Grúdaireachta 4 chomh mór is atá gnó Guinness sa lá atá inniu ann agus é ar cheann de na grúdlanna is mó agus is éifeachtúla ar domhan.

BLAIS BEORACHA UATHÚLA AGUS TRAIDISIÚNTA

Tar éis duit an turas siúil a chríochnú, táimid cinnte de go mbeidh an-ocras ort, agus tabharfaimid aghaidh ar Ghrúdlann Guinness an Gheata Oscailte, ár ngrúdlann thrialach, áit a ndéanfaidh do threoraí thú a theagasc i dtaca le beoir agus bia a réitíonn go maith le chéile. Beidh deis agat beoracha a thriail nach bhfuil fáil orthu áit ar bith eile ar an domhan (chomh maith leis na seanchlaisicí, dar ndóigh), agus gheobhaidh tú tuiscint ar an bpléisiúr atá le baint as an mbeoir cheart a chur leis an mbia ceart. Tabhair aghaidh ar an mbaile lenár mbronntanas scoir, chomh maith leis na cuimhní (agus na grianghraif!) ar Thuras Ghrúdlann Guinness.

MIONSONRAÍ FAOIN TURAS

1. Agus an ticéad seo á cheannach agat, cuir tú féin ar an eolas i dtaca le téarmaí agus coinníollacha an cheannaigh do thuras eispéireas Ghrúdlann Guinness.

2. San am i láthair, is i mBéarla amháin atá Eispéireas Thuras Ghrúdlann Guinness ar fáil

Úsáidimid fianáin agus teicneolaíochtaí comhchosúla chun d’eispéireas a feabhsú agus a phearsantú faoi mar a gcuirtear síos air inár bhFógra Príobháideachais agus Fianán. Trí leanúint ag brabhsáil, tugann tú toiliú i leith na húsáide sin.