Guinness Storehouse Logo
Close
Dún

The Guinness Storehouse Seafest

Ón 7 Meán Fómhair go dtí an 30 Samhain, 2019
Cuir in áirithe anois
ticéad don Storehouse riachtanach

An fómhar seo, glac páirt sa Guinness Storehouse Seafest (Féile Bia Mara an Guinness Storehouse)
ar lena linn a cheiliúrfar scoth bhia mara agus leann dubh na hÉireann.


Is é is an Guinness Storehouse Seafest (Féile Bia Mara an Guinness Storehouse) ann ná féile trí mhí ina gceiliúrfar bia mara rícháiliúil na hÉireann agus an dóigh a dtéann sé go foirfe le leannta dubha agus beoracha. Taispeánfar san fhéile an bhaint iomráiteach atá ag oisrí agus Guinness lena chéile, rud ar tarraingíodh aird air den chéad uair sa bhliain 1837. Anuas air sin, áfach, cuirfear scoth na beorach agus scoth an bhia mara le chéile chun blasanna comhaimseartha nua a chruthú.

Tabhair cuairt ar The Guinness Storehouse Seafest (Féile Bia Mara an Guinness Storehouse) san fhómhar chun an deis a fháil triail a bhaint astu seo a leanas:
  • Cuirfear speisialtachtaí séasúracha saincheaptha na Féile Bia Mara ar fáil i mBeár agus Brasserie 1837, ár mbialann cháiliúil. Ina measc sin beidh béile sárthaispeántais Shlí an Atlantaigh Fhiáin agus Shean-Oirthear na hÉireann, mar aon le hoisrí a phéireáiltear le Guinness. Molfaidh saineolaí beorach an bheoir atá péireáilte le gach béile ar leith.
  • Beidh stáisiúin scilte oisrí aníos ann gach Aoine, áit a mbeidh cuairteoirí in ann triail a bhaint as scoth na n-oisrí Éireannacha agus as sampla in aisce dár Storehouse Seafest Stout (Leann Dubh na Féile Bia Mara). Is deoch nua é sin a cruthaíodh go speisialta chun dul le bia mara
  • Gach Satharn, bain triail as ár mbradán deataithe atá dubhaithe le Guinness i dteannta samplaí den Storehouse Seafest Stout de chuid na féile (Leann Dubh na Féile Bia Mara)

ÓCÁIDÍ NÁR CHEART A CHAILLEADH: CLUBANNA SUIPÉIR SÁRTHAISPEÁNTAIS


Gach mí san fhómhar, óstálfar Club Suipéir Béile Bia Mara sa Guinness Storehouse. Is ócáidí sárthaispeántais iontacha iad sin a bheidh faoi choimeád ag Sean Hunter, ár bPríomhchócaire ríráthúil, agus faoi stiúir ag ár saineolaí beorach ar an oíche. Is deis aonuaire í seo le taitneamh a bhaint as béile blasta bia mara – áit a dtairgfear scoth na bpéirí bia mara agus beorach is fearr i dTeach Baile Guinness.

Cuir d’áit i gClub Suipéir na Féile Mara sa Storehouse in áirithe an

Tá an Guinness Storehouse Seafest (Féile Bia Mara an Guinness Storehouse) mar chuid den fheachtas ‘Taste the Island’ atá á reáchtáil ag Fáilte Éireann agus a bhfuil mar aidhm leis na gnéithe is fearr de chultúr bia agus dí na hÉireann a thaispeáint.

Tabhair faoi deara nach bhfolaítear turas ar an Guinness Storehouse leis an ticéad ar Chlub Suipéir na Féile Mara. Dá mba mhaith leat turas a thabhairt ar Theach Baile Guinness ar an oíche chéanna, áfach, mholfaimis duit ticéad turais a cheannach le haghaidh iontráil ar 5pm chun go mbeidh tú in ann do bhealach a dhéanamh i dtreo Bheár agus Brasserie 1837 ar 7.30pm.

 

Úsáidimid fianáin agus teicneolaíochtaí comhchosúla chun d’eispéireas a feabhsú agus a phearsantú faoi mar a gcuirtear síos air inár bhFógra Príobháideachais agus Fianán. Trí leanúint ag brabhsáil, tugann tú toiliú i leith na húsáide sin.