Close
Guinness Storehouse Map

Mapa & Treoracha

 • Guinness Storehouse®
 • St James's Gate
 • Baile Átha Cliath 8, Éire
Close Priontáil

Uaireanta Oscailte

Tá an Guinness Storehouse ar oscailt 7 lá na seachtaine
9:30 r.n. - 7 i.n. (cead isteach deireanach ag 5 i.n.)

Oscailte go déanach
Le linn mí Iúil agus mí Lúnasa go dtí 8 i.n.
9 r.n. - 8 i.n. (cead isteach deireanach ag 6 i.n)

Ar oscailt an bhliain ar fad seachas Aoine an Chéasta,
Oíche Nollag, Lá na Nollag & Lá Fhéile Stiofáin

Mapa & Treoracha

 • De shiúl na gcos

  Pointe Tosaigh: Lár na Cathrach, Baile Átha Cliath

  (Fad an turais 20 nóiméad)

  1. . Téigh siar ar Fhaiche an Choláiste i dtreo Sráid Grafton
  2. . Lean an bóthar go dtí go dtí go dtéann tú thar Ardeaglais Theampall Chríost ar thaobh do láimhe deise
  3. . Lean ar aghaidh go Sráid Thomáis agus ansin cas ar chlé ar Shráid na Craenach
  4. . Ag deireadh Shráid na Craenach, cas ar dheis ar Shráid an Mhargaidh
  5. . Tá an Guinness Storehouse® romhat ar thaobh do láimhe deise
 • Le Bus

  Pointe Tosaigh: Lár na Cathrach, Baile Átha Cliath

  (Fad an turais 10 nóiméad)

  1. . Bíonn an bus 123 ó Shráid Uí Chonaill ann gach 8 - 10 nóiméad
  2. . Bíonn an bus 123 ó Shráid an Dáma ann gach 8 - 10 nóiméad
 • Le Carr

  Pointe Tosaigh: Lár na Cathrach, Baile Átha Cliath

  (Fad an turais 20 nóiméad)

  1. . Téigh siar ar Fhaiche an Choláiste i dtreo Sráid Grafton
  2. . Lean ar aghaidh go Sráid Thomáis
  3. . Ag deireadh Ghrúdlann Geata San Séamas cas ar chlé ar Shráid Echlin
  4. . Cas ar chlé ar Phlás na Canálach Móire, tá tú ar Shráid Pim anois
  5. . Cas ar chlé ar Shráid an Mhargaidh, tá an Guinness Storehouse® ar thaobh do láimhe clé
  6. . Le haghaidh an charrchlóis, tóg an chéad chasadh eile ar chlé ar Shráid na Craenach

  carrchlós in aisce againn timpeall an chúinne in aice leis an seansiopa leannlusanna (old Hopstore) ar Shráid na Craenach, ach tá líon teoranta ar na spásanna.

 • Le Tram

  Is é Ospidéal San Séamas ár stad luas/tram is gaire