Guinness Storehouse Logo
Close

Téarmaí & Coinníollacha Ceannacháin

Priontáil Dún

Leis na téarmaí seo leagtar amach an bunús maidir an chaoi a bhféadtar do thicéid a cheannach le haghaidh do chuairte ar an GUINNESS STOREHOUSE®.

Coimeádann an bhainistíocht an ceart an t-am ar fad chun an cead isteach a dhiúltú.

Nuair a cheannaíonn tú ticéid don GUINNESS STOREHOUSE® admhaíonn tú gur léigh tú agus go n-aontaíonn tú go gcloíonn tú agus go bhfuil tú faoi réir na Téarmaí agus Coinníollacha seo a leanas agus gur léigh tú agus go n-aontaíonn tú le húsáid na faisnéise ar thug tú dúinn.

 1. Uair agus atá do thicéid ceannaithe, níl an ticéad athraitheach ná inaisíoctha ach amháin nuair is cuí é de réir GUINNESS STOREHOUSE®
 2. Luaitear na praghsanna go léir in Euro. Cé go gcoimeádaimid an ceart ár bpraghsanna a mhéadú nó a laghdú am ar bith sula gcuireann tú iad in áirithe, ní dhéanfar aon athrú ar phraghas d'áirithinte de réir mar a luaitear é sa ríomhphost deimhniúcháin uair agus a dheimhnítear d'áirithint.
 3. Ní mór ticéid Mhaidine do Dhaoine Fásta a fhuascailt ag an GUINNESS STOREHOUSE® idir 9.30 agus 11.30 r.n., níl an ticéad athraitheach ná inaisíoctha ach amháin nuair is cuí é de réir an GUINNESS STOREHOUSE® Ní mór ticéid Mhaidine do Dhaoine Fásta a fhuascailt ag an GUINNESS STOREHOUSE® idir 9.30 agus 11.30 r.n. fiú má úsáidtear é in éineacht le haon ticéad eile.
 4. Úsáidimid gach iarracht réasúnach d'fhonn a chinntiú go bhfuil an GUINNESS STOREHOUSE® agus a thaispeántais go léir ar oscailt i gcomhar úsáide ag na cuairteoirí le linn na ngnáthuaireanta oscailte. Ach, áfach, coimeádann GUINNESS STOREHOUSE® an ceart, dá lánrogha féin, cibé ar chúiseanna sábháilteachta nó ar chúis eile agus le nó gan fógra roimh ré an GUINNESS STOREHOUSE® nó aon pháirt dó a dhúnadh. I gcás a leithéid de dhúnadh, tabharfaidh GUINNESS STOREHOUSE® costas an ticéid réamhíochtha ar ais don chuairteoir. Ach, ar shlí eile, ní bheidh GUINNESS STOREHOUSE® faoi dhliteanas, ar chor ar bith, lena n-áirítear dliteanas as speansais taistil nó aon speansais eile maidir le dúnadh páirt den GUINNESS STOREHOUSE® nó an GUINNESS STOREHOUSE® ina hiomlán.
 5. Ó am go ham, d'fhéadfadh GUINNESS STOREHOUSE® nó tríú pháirtithe údaraithe eile grianghrafadóireacht nó taifeadadh eile a ghlacadh agus d'fhéadfaí cuairteoirí a bheith in aon íomhá nó taifead. Toilíonn cuairteoirí le húsáid d'íomhánna dá leithéid ag GUINNESS STOREHOUSE® i ndáil le fógraíocht, cur chun cinn nó monatóireacht agus glacann siad gur le GUINNESS STOREHOUSE® an cóipcheart d'íomhánna dá leithéid; agus/nó le haon tríú pháirtí údaraithe.
 6. Ní fhéadtar bia a ithe nó deochanna a ól sa GUINNESS STOREHOUSE® murar ceannaíodh iad sa GUINNESS STOREHOUSE®
 7. Tá an Guinness Storehouse reg; oiriúnach do chuairteoirí faoi bhun 18 mbliana d'aois. Ní mór do leanaí faoi bhun 15 bliana d'aois a bheith in éineacht le duine fásta atá os cionn 18 mbliana d'aois agus cuairt á tabhairt ar an Guinness Storehouse reg;. Ceadaítear do leanaí faoi bhun 18 mbliana d'aois cuairt a thabhairt ar an Guinness Storehouse reg; ar áiteanna ina mbeidh deochanna alcólacha ar fáil ach ní thabharfar alcól dóibh agus/nó ní cheadaítear dóibh alcól a ól.
 8. Tá cosc sainráite ar pheataí agus ainmhithe (seachas madraí treoracha agus madraí éisteachta) laistigh den GUINNESS STOREHOUSE®.

Iompar Cuairteora

Coimeádann GUINNESS STOREHOUSE® an ceart, agus lánrogha acu, cead isteach a dhiúltú d'aon duine nó iad a bhaint as an áitreabh nó gar don áitreabh má:-

 1. ciontaíodh é nó í i gcion coiriúil, agus i dtuairim GUINNESS STOREHOUSE®, go bhfuil cosúil tionchar a bheith aige ar shábháilteacht agus ar thaitneamh na gcuairteoirí eile;
 2. Bíonn sé nó sí ag iompar ar bhealach, a bhfuil, i dtuairim GUINNESS STOREHOUSE® cosúil go mbeidh tionchar aige ar shábháilteacht nó ar thaitneamh cuairteoirí eile, a chuireann go móra as cuairteoirí eile, ag iompar ar bhealach gur chúis le damáiste nó le tochsal é ar dhaoine eile nó ar mhaoin;
 3. d'úsáid sé nó sí focail nó iompraíocht bhagrach, mhaslach nó tharcaisneach nó má bhriogann sé nó má iompraíonn sé ar bhealach ar bith a d'fhéadfadh a bheith mar chúis le briseadh síochána;
 4. Ceaptar go bhfuil sé faoi thionchar alcóil nó substainte eile;
 5. De bhreis ar an méid roimhe seo, i gcás go mbíonn duine ina chúis le damáiste ní mór dó/di íoc as aon speansas a bhfuil mar thoradh ar iompraíocht dá leithéid.
 6. Ní mór do gach duine a théann isteach sa GUINNESS STOREHOUSE® an cead iontrála a íoc. Ní mór duit na ticéid a choinneáil an t-am ar fad agus ní mór duit iad a thaispeáint má iarann aon fhostaí nó gníomhaire den GUINNESS STOREHOUSE® iad ort d'fhonn iad a scrúdú. Iarrfar ar aon duine, a dhéanann iarracht dul isteach gan ticéad bailí, an áit a fhágáil;
 7. I gcomhréir le dlí na hÉireann, tá dianchosc iomlán ar thobac laistigh den GUINNESS STOREHOUSE®;
 8. Coimeádann GUINNESS STOREHOUSE® an ceart aon duine a ionchúiseamh má aimsítear go ndearna sé nó sí damáiste nó aghloit d'aon chuid den áitreabh.

Má bhíonn tú míshásta le haon ghné de d'áirithint nó do chuairt, iarraimid ort teagmháil a dhéanamh linn chuig Bainisteoir um Eispéireas Cuairteora, GUINNESS STOREHOUSE®, Geata San Séamas, Baile Átha Cliath 8, nó ag customer.service@diageo.com.