Close

Téarmaí & Coinníollacha Ceannacháin

Priontáil Dún

Leis na téarmaí seo leagtar amach an bunús maidir an chaoi a bhféadtar do thicéid a cheannach le haghaidh do chuairte ar an GUINNESS STOREHOUSE®.

Coimeádann an bhainistíocht an ceart an t-am ar fad chun an cead isteach a dhiúltú.

Nuair a cheannaíonn tú ticéid don GUINNESS STOREHOUSE® admhaíonn tú gur léigh tú agus go n-aontaíonn tú go gcloíonn tú agus go bhfuil tú faoi réir na Téarmaí agus Coinníollacha seo a leanas agus gur léigh tú agus go n-aontaíonn tú le húsáid na faisnéise ar thug tú dúinn.

 1. Uair agus atá do thicéid ceannaithe, níl an ticéad athraitheach ná inaisíoctha ach amháin nuair is cuí é de réir GUINNESS STOREHOUSE®
 2. Luaitear na praghsanna go léir in Euro. Cé go gcoimeádaimid an ceart ár bpraghsanna a mhéadú nó a laghdú am ar bith sula gcuireann tú iad in áirithe, ní dhéanfar aon athrú ar phraghas d'áirithinte de réir mar a luaitear é sa ríomhphost deimhniúcháin uair agus a dheimhnítear d'áirithint.
 3. We will use all reasonable endeavours to ensure that GUINNESS STOREHOUSE® and all of its exhibits/displays are open for use by visitors during normal opening hours. However, GUINNESS STOREHOUSE® reserves the right, in its absolute discretion, whether for safety reasons or otherwise and with or without prior notice to close GUINNESS STOREHOUSE® or any part of it. In the event of such closure, GUINNESS STOREHOUSE® will refund any visitor the cost of his or her prepaid ticket. Otherwise GUINNESS STOREHOUSE® shall have no liability whatsoever, including no liability for travel expenses or any other out of pocket expenses in respect of closure of part or all of GUINNESS STOREHOUSE®.
 4. Ó am go ham, d'fhéadfadh GUINNESS STOREHOUSE® nó tríú pháirtithe údaraithe eile grianghrafadóireacht nó taifeadadh eile a ghlacadh agus d'fhéadfaí cuairteoirí a bheith in aon íomhá nó taifead. Toilíonn cuairteoirí le húsáid d'íomhánna dá leithéid ag GUINNESS STOREHOUSE® i ndáil le fógraíocht, cur chun cinn nó monatóireacht agus glacann siad gur le GUINNESS STOREHOUSE® an cóipcheart d'íomhánna dá leithéid; agus/nó le haon tríú pháirtí údaraithe.
 5. Ní fhéadtar bia a ithe nó deochanna a ól sa GUINNESS STOREHOUSE® murar ceannaíodh iad sa GUINNESS STOREHOUSE®
 6. GUINNESS STOREHOUSE® is suitable for visitors under 18 years of age. Children under the age of 18 must be accompanied by an adult aged 18 or above whilst visiting GUINNESS STOREHOUSE®. Children under the age of 18 are permitted to visit GUINNESS STOREHOUSE® where alcoholic beverages will be available but they will not be served alcohol and/or allowed to consume alcohol.
 7. Tá cosc sainráite ar pheataí agus ainmhithe (seachas madraí treoracha agus madraí éisteachta) laistigh den GUINNESS STOREHOUSE®.

Iompar Cuairteora

Coimeádann GUINNESS STOREHOUSE® an ceart, agus lánrogha acu, cead isteach a dhiúltú d'aon duine nó iad a bhaint as an áitreabh nó gar don áitreabh má:-

 1. ciontaíodh é nó í i gcion coiriúil, agus i dtuairim GUINNESS STOREHOUSE®, go bhfuil cosúil tionchar a bheith aige ar shábháilteacht agus ar thaitneamh na gcuairteoirí eile;
 2. Bíonn sé nó sí ag iompar ar bhealach, a bhfuil, i dtuairim GUINNESS STOREHOUSE® cosúil go mbeidh tionchar aige ar shábháilteacht nó ar thaitneamh cuairteoirí eile, a chuireann go móra as cuairteoirí eile, ag iompar ar bhealach gur chúis le damáiste nó le tochsal é ar dhaoine eile nó ar mhaoin;
 3. d'úsáid sé nó sí focail nó iompraíocht bhagrach, mhaslach nó tharcaisneach nó má bhriogann sé nó má iompraíonn sé ar bhealach ar bith a d'fhéadfadh a bheith mar chúis le briseadh síochána;
 4. Ceaptar go bhfuil sé faoi thionchar alcóil nó substainte eile;
 5. De bhreis ar an méid roimhe seo, i gcás go mbíonn duine ina chúis le damáiste ní mór dó/di íoc as aon speansas a bhfuil mar thoradh ar iompraíocht dá leithéid.
 6. Ní mór do gach duine a théann isteach sa GUINNESS STOREHOUSE® an cead iontrála a íoc. Ní mór duit na ticéid a choinneáil an t-am ar fad agus ní mór duit iad a thaispeáint má iarann aon fhostaí nó gníomhaire den GUINNESS STOREHOUSE® iad ort d'fhonn iad a scrúdú. Iarrfar ar aon duine, a dhéanann iarracht dul isteach gan ticéad bailí, an áit a fhágáil;
 7. I gcomhréir le dlí na hÉireann, tá dianchosc iomlán ar thobac laistigh den GUINNESS STOREHOUSE®;
 8. Coimeádann GUINNESS STOREHOUSE® an ceart aon duine a ionchúiseamh má aimsítear go ndearna sé nó sí damáiste nó aghloit d'aon chuid den áitreabh.
 9. Is mór ag an Guinness Storehouse sábháilteacht agus compord ár gcuairteoirí. Chun tusa agus an Guinness Storehouse a chosaint, cuirtear cuairteoirí agus a ngiuirléidí faoi scagadh slándála sula ligtear dóibh dul isteach sa Guinness Storehouse. Léigh an fhaisnéis bhunúsach thíos faoi scagadh slándála agus faoi mhíreanna toirmiscthe.Is mór againn d’fhoighne agus do thuiscint ar na nósanna imeachta sin. Ní liosta uileghabhálach é an liosta thíos agus is féidir go ndéanfaidh an Guinness Storehouse é a athrú nó a leasú am ar bith.
  Míreanna Toirmiscthe:
  • GACH cineál airm, lena n-áirítear: airm tine, sceana, maiseití agus lasc-sceana, aon mhíreanna a mheastar a bheith contúirteach, aon mhíreanna dé-úsáide a d’fhéadfadh a bheith contúirteach. Meastar sprae piobair a bheith ina arm tine in Éirinn agus, dá bhrí sin, tá sé in éadan an dlí é a iompar.
   Má aimsítear iad le linn cuardaigh, gabhfar seilbh ar gach mír den chineál sin agus tabharfar ar aghaidh don Gharda Síochána iad.
  • Míreanna toirmiscthe eile iad SIOSÚR, uirlisí géara agus uirlisí agus gabhfar seilbh orthu.
  • Pacáistí MÓRA. Moltar duit gan cásanna, málaí taistil láimhe ná beartáin mhóra eile a thabhairt leat.
  • Tá toirmeasc ar mhaisc aghaidhe agus/nó cultacha atá deartha chun aitheantas duine a cheilt.
  NÁ FÁG míreanna/málaí gan duine ina mbun am ar bith.

Má bhíonn tú míshásta le haon ghné de d'áirithint nó do chuairt, iarraimid ort teagmháil a dhéanamh linn chuig Bainisteoir um Eispéireas Cuairteora, GUINNESS STOREHOUSE®, Geata San Séamas, Baile Átha Cliath 8, nó ag customer.service@diageo.com.