Close

Sábháilteacht, Inbhuanaitheacht, Comhshaol & Caighdeán

Dún

The GUINNESS STOREHOUSE® is committed to continual improvement in developing higher standards in the management of Quality; Safety, Health & Welfare; Environment & Sustainability.

D'fhonn na caighdeáin níos airde seo a bhaint amach tá an cheannasaíocht ag Guinness Storehouse tiomanta do na hacmhainní agus próisis riachtanacha a úsáid ionas go gcinnteofar go mbainfear amach na cuspóirí agus na spriocanna. Más mian leat an Polasaí SICC den Guinness Storehouse a léamh go hiomlán, lean an Nasc thíos:

Le haghaidh tuilleadh eolais, déan teagmháil le info@guinnessstorehouse.com

Caighdeán

Tá anam an Guinness Storehouse laistigh den eispéireas d'ardchaighdeán a chuirimid ar fáil, a thagann as oidhreacht an bhranda agus as scileanna ár ndaoine roimhe seo agus faoi láthair. Is í ár n-aidhm cháilíochta ná a bheith ina eispéireas platanaim den bhranda Guinness agus is é ár misean gach duine a mbuailimid le, sé nó sí a thiontú go hAmbasadóir Guinness.

Éachtaí

 

Sábháilteacht,Sláinte & Leas

Tá an Guinness Storehouse tiomanta do chosaint a thabhairt d'fhostaithe agus do dhaoine eile, ar nós comharsana, conraitheoirí agus cuairteoirí ó thinneas, timpistí agus na rioscaí sábháilteachta go léir a bhaineann lenár ngníomhaíochtaí ar an láithreán; Tá leas ár bhfoirne agus ár gcuairteoirí ina pháirt bhunúsach do chinntiú go leanfaimid le rath a bheith againn. Is é an t-seoid is mó atá againn ná an díograis, bród agus díocas atá ag gach duine a oibríonn anseo, leis na daoine sin déanaimid iarracht cultúr a chruthú nach bhfuil aon díobháil ann inár ngníomhaíochtaí agus inár n-imeachtaí go léir.

Éachtaí

 

Comhshaol & Inbhuanaitheacht

Ón am ar bunaíodh an chuideachta Guinness sa bhliain 1759, ba phríomhfhealsúnacht í inbhuanaitheacht agus comhshaol na bpobal i mBaile Átha Cliath a chosaint. Anseo sa Guinness Storehouse, táimid tiomanta don fhealsúnacht seo a choimeád trína bheith chun tosaigh maidir le cabhrú le pobal rathúil a chruthú san áit ina bhfuil gnó ar bun againn; agus trínár bpáirt a ghlacadh maidir leis an timpeallacht áitiúil a chaomhnú ina n-oibríonn, ina bhfuil cónaí ar agus ina mbíonn ár gcuairteoirí, ár gcomhghleacaithe, ár gcomharsana ag súgradh.

Éachtaí

  Safety, Sustainability, Environment & Quality (SSEQ) Policy