Close

Téarmaí & Coinníollacha

Téarmaí & Coinníollacha maidir le húsáid an Suíomh Gréasáin

Print Close

Dáta Éifeachtach: [07/12/2015]

Féadfaidh tú an suíomh gréasáin arna feidhmiú ag DIAGEO ag www.GUINNESS-STOREHOUSE.COM (an "Suíomh") a úsáid, má ghlacann tú le Téarmaí & Coinníollacha Úsáide an Suíomh Gréasáin seo, lena n-áirítear ár bhFógra um Phríobháideachas agus Fianáin (dá ngairtear Téarmaí & Coinníollacha orthu le chéile). Coimeádaimid an ceart na Téarmaí & Coinníollacha seo a leasú ó am go ham gan fógra agus dár lánrogha. Is é d'fhreagracht an leathanach seo a athbhreithniú go tréimhsiúil d'fhonn nuashonrú a fháil amach, a thiocfaidh i bhfeidhm nuair a phostáil é. (Féach ar an mbosca thíos d'achoimre nuashonraithe). Is glacadh de na Téarmaí & Coinníollacha seo d'úsáid leanúnach den Suíomh. Coimeádaimid an ceart aon chuid, gnéithe nó inneachar den Suíomh a athrú, a mhionathrú, a fhionraí nó a scor am ar bith. Féadfaimid freisin teorainneacha a fhorchur ar ghnéithe áirithe nó do rochtain ar chuid den Suíomh nó ar an Suíomh go léir a shrianadh gan fógra ná dliteanas. Tá an Suíomh seo á feidhmiú ag ball de ghrúpa cuideachtaí Diageo, is é Diageo plc an chuideachta shealbhaíochta (cláraíodh i Sasana agus sa Bhreatain Bheag faoin uimhir chuideachta 23307 agus leis an seoladh cláraithe ag 8 Plás Henriette, Londain, W1G 0NB, an Ríocht Aontaithe).

Níl an Suíomh seo beartaithe do d'úsáid ach amháin má tá mura bhfuil tú os cionn na haoise dlíthiúla d'alcóil a cheannach i do thír chónaithe agus sa tír ina bhfuil tú ag teacht ar an Suíomh. Mura bhfuil tú sa chatagóir seo, d'fhéadfaí go bhfuil tú ag sárú dlíthe nó rialacháin is infheidhme i do thír chónaithe nó tír rochtana, agus ní mór duit an Suíomh a fhágáil láithreach.

Féadfaidh tú sriain a chur ar rochtain ar an suíomh seo le húsáid a bhaint as bogearra scagaire inneachair nó trí shocruithe do ríomhaire a athrú (m.sh. Córas oibriúcháin nó brabhsálaí), de réir mar is cuí.

MURA NGLACANN TÚ LEIS NA TÉARMAÍ & COINNÍOLLACHA SEO GO HIOMLÁN FÁG AN SUÍOMH ANOIS LE DO THOIL.

Meastar go ndéantar tagairt do Diageo plc, a fhochuideachtaí, a chleamhnaithe agus a chomhpháirtithe le gach tagairt do 'ár', 'muid', 'dúinn', 'linn', 'cuideachta' laistigh de na Téarmaí & Coinníollacha; seo.

 1. Cearta - Tá an ceadúnas againn nó is linn gach ceart san ábhar agus inneachar go léir (lena n-áirítear, ach ní amháin, téacs, íomhánna, leathanaigh ghréasáin, fuaimeanna, bogearraí (lena n-áirítear cód, comhéadan agus struchtúr shuíomh gréasáin) agus físeán, agus cuma agus tuiscint, dearadh agus cur le chéile sin). Aontaíonn tú go bhfuil cead agat an t-ábhar seo agus/nó inneachar a úsáid de réir mar a leagtar amach sna Téarmaí & Coinníollacha seo agus a mhéid agus a cheadaítear leo.
 2. Maoin Intleachtúil - Mura gcuirfear a mhalairt in iúl, táimid ina n-úinéir agus/nó n-úsáideoir údaraithe de gach trádmharc, marc seirbhíse, marc deartha, cóiriú trádála, paitinn, cóipcheart, ceart bhunachar sonraí agus aon mhaoin intleachtúil (le chéile, an Mhaoin Intleachtúil) atá le feiceáil ar an Suíomh nó a bhfuil ann. Ach amháin nuair a fhoráiltear sna Téarmaí & Coinníollacha seo, ní chiallaíonn d'úsáid den Suíomh go bhfuil aon cheart, teideal, leas nó ceadúnas ar aon Mhaoin Intleachtúil a bhfuil rochtain agat uirthi ar an Suíomh. Ach amháin nuair a fhoráiltear sna Téarmaí & Coinníollacha seo, tá cosc ar aon úsáid nó atáirgeadh den Mhaoin Intleachtúil.
 3. Srianadh ar Úsáid - Ach amháin nuair a cheadaítear é go sainráite leis an dlí, linn, nó leis an gceadúnóir infheidhmithe i scríbhinn, níl tú i dteideal aon ábhar nó inneachar atá ar fáil ar an Suíomh a atáirgeadh, a tharchur, a cheadúnú, a dhíol, a thaispeáint don phobal, a dháileadh, a athchóiriú, a aistriú, a mhodhnú, a chuacadh, a chumasc, a roinnt nó a chur ar fáil d'aon duine ar shlí eile, nó oibreacha díorthacha dó a chruthú nó a úsáid chun críche tráchtála.
 4. Téarmaí Úsáide agus Polasaí um Úsáid Inghlactha Maidir le Fóraim Phoiblí - D'fhéadfaí seirbhísí idirghníomhacha a bheith sa Suíomh seo, lena n-áirítear, ach ní amháin grúpaí plé, grúpaí nuachta, cláir fhógraí, seomraí comhrá, blaganna agus gnéithe líonrú sóisialta eile, ar nós Inneachar Nasctha ó Shuíomhanna Comhéadain á thaispeáint (mar atá an cur síos i gCuid 5 thíos) (dá ngairtear Fóraim Phoiblí), a ligfí duit faisnéis a phostáil, a tharchur nó a chur isteach, lena n-áirítear, ach ní amháin scríbhinní, íomhánna, léirithe, taifeadadh fuaime agus taifeadadh físeáin. B'fhéidir go ndéanfaimid nó nach ndéanfaimid mónatóireacht ar Phostálacha ar Fhóraim Phoiblí. Ar an mbealach céanna, b'fhéidir go bhfeidhmeoimid nó nach bhfeidhmeoimid rialú eagarthóireachta de Phostálacha ar Fhóraim Phoiblí. D'fhéadfá inneachar ar Fhóraim Phoiblí a fheiceáil atá míchruinn, calaoiseach, mealltach, nó a cheapann tú gur gránna nó samhnasach atá sé. Úsáideann tú na Fóraim Phoiblí agus ar do phriacal féin atá sé. Coimeádaimid an ceart, ach níl muid faoi cheangal, mónatóireacht a dhéanamh ar Fhóraim Phoiblí agus aon Postáil a bhaint nó a athrú, a cheapaimid, dár lánrogha féin, gur mí-úsáid na rialacha seo é. Féadfaimid d'úsáid de na seirbhísí seo nó den Suíomh a shrianadh, a chur ar fionraí nó a fhoirceannadh, nuair a cheapaimid, dár lánrogha féin, gur tarlaíodh mí-úsáid dá leithéid.

  Is iad seo a leanas samplaí de mhíúsáid an tSuímh:

  • Úsáid a bhaint as an Suíomh ar aon chúis mhíchuí, neamhdhleathach nó mhímhorálta,
  • Cúis le haon núis mar thoradh ar d'úsáid den Suíomh nó cúis le feidhmiú an tSuímh d'fhonn é a chur i mbaol nó cur as dó;
  • Úsáid a bhaint as an Suíomh chun ábhar clúmhillteach, ionsaithe nó graosta a chruthú, a óstáil nó a tharchur (cibé i bhFóram Poiblí nó ar shlí eile), nó páirt a ghlacadh in aon ghníomhaíocht a d'fhéadfadh a bheith mar chúis le masla ar dhuine eile ó thaobh cine, reiligiúin, creidimh nó gnéis de;
  • Úsáid a bhaint as an Suíomh chun díobháil a dhéanamh d'aon duine faoi aois ar bhealach ar bith, nó iarracht díobháil a dhéanamh;
  • Úsáid a bhaint as an Suíomh chun aon ábhar a chruthú, a óstáil nó a tharchur, ábhar a dhéanann bagairt do dhíobháil choirp nó do mhaoin a scriosadh nó lena spreagtar é, nó ar cion cóiriúil a bheadh ann nó a d’fhéadfadh a bheith ina chúis le dliteanas sibhialta;
  • Úsáid a bhaint as an Suíomh ábhar a chruthú, a óstáil nó a tharchur, lena sáraítear an cóipcheart, trádmharc, paitinn, rún trádála, príobháideachas, ceart poiblíochta, nó aon cheart dílsithe nó ceart maoine intleachtúla d'aon pháirtí eile;
  • Úsáid a bhaint as an Suíomh ábhar fógraíochta gan iarraidh a chruthú, a óstáil nó a tharchur d'úsáideoirí eile;
  • Úsáid a bhaint as an Suíomh aon ábhar a chiapann duine eile a chruthú, a óstáil nó a tharchur;
  • Úsáid a bhaint as an Suíomh chun tairiscintí bréagacha, míthreoracha, mealltacha nó calaoiseacha a dhéanamh d'fhonn táirgí, earraí nó seirbhísí a cheannach nó a dhíol nó chun litreacha slabhracha nó scéimeanna pirimide nó a leithéid a sheoladh;
  • Faisnéis maidir le teideal aitheantas líonra nó faisnéis maidir le bainistíocht chóipchirt, lena n-áirítear ainmneacha na n-údar, dátaí foilseacháin nó ainmneacha ghníomhaireacht imréitigh a chur leis, a bhaint as nó a athrú d'fhonn dallamullóg a chur ar dhaoine nó iad a chur amú;
  • Úsáid a bhaint as an Suíomh chun rochtain a fháil, nó chun iarracht a dhéanamh rochtain a fháil ar chuntais daoine eile nó chun bearta slándála, bogearraí ríomhaire, earraí crua, córais chumarsáide leictreonaí, córais theileachumarsáide a threá nó chun iarracht a dhéanamh iad a threá;
  • Úsáid a bhaint as an Suíomh chun faisnéis phearsanta faoi thríú pháirtithe a bhailiú, nó iarracht a dhéanamh í a bhailiú gan a n-eolas nó a dtoil, nó páirt a ghlacadh i 'gcamchóipeáil scáileáin', 'camchóipeáil bhunachar sonraí', nó aon ghníomhaíocht eile ar son liostaí d'úsáideoirí nó sonraí eile a fháil;
  • Úsáid a bhaint as an Suíomh le haghaidh aon ghníomhaíocht a bhféadfaí dochar a dhéanamh do chumas daoine eile nó córais eile úsáid a bhaint as na seirbhísí nó as an Idirlíon go ginearálta, lena n-áirítear, ach ní amháin, ollródú nó haiceáil;
  • Aon Mhaoin Intleachtúil a sholáthraíonn muid, ár gconraitheoirí nó ár gceadúnaithe a athdíol, a athdháileadh nó a úsáid ar chúis eile gan ár dtoil i scríbhinn roimh ré; nó dul i mbréagriocht aon duine nó eintiteas nó ainm bréagach a úsáid nach bhfuil an cead agat a úsáid;
  • Ól faoi bhun aoise, tiomáint faoi thionchar an óil nó ró-úsáid de dheochanna alcólacha a spreagadh, a glacadh le nó rud galánta a dhéanamh dó;
  • Aon fhaisnéis inaitheanta phearsanta a nochtadh fút féin nó faoi aon pháirtí eile (m.sh. Uimhir theileafóin, seoladh geografach, nó aon fhaisnéis eile lena ligtear d'aitheantas nó faisnéis teagmhála de dhuine aonair a aimsiú); agus
  • Sárú de na téarmaí úsáide a bhaineann le Suíomh Comhéadain.

  Níl ann sa liosta seo ach samplaí a thabhairt agus ní liosta iomlán é de na húsáidí do-ghlactha den Suíomh nó Fóraim Phoiblí a d'fhéadfadh a bheith mar chúis le srianadh, fionraíocht nó foirceannadh de d'úsáid den Suíomh nó Fóraim Phoiblí. De bharr an nádúir dhomhanda den Idirlíon, aontaíonn úsáideoirí leis seo comhlíonadh leis na rialacha áitiúla go léir maidir le hiompraíocht ar líne agus inneachar inghlactha. Aontaíonn úsáideoirí freisin comhlíonadh le haon riail infheidhme maidir leis an easpórtáil d'aon shonraí ó aon tír.

  Measfar nach mbeidh aon Phostáil a dhéanann tú faoi rún. Tuigeann tú go bhfuil faisnéis phearsanta agus faisnéis eile (m.sh., ainm úsáideora, seoladh ríomhphoist, uimhir theileafóin) a phostálann tú ar nó tríd Fhóraim Phoiblí inrochtana go ginearálta agus féadfaidh daoine eile é a bhailiú nó a úsáid, agus mar thoradh air seo d'fhéadfá teachtaireachtaí nó teagmhálacha nach raibh ag iarraidh uait a fháil ó dhaoine eile. Níor chóir duit aon fhaisnéis inaitheanta phearsanta fút féin nó faoi aon duine eile a chur ina aon Phostáil. Coimeádaimid an ceart, ach ní an dualgas, aon Phostáil a bhaint as ina bhfuil faisnéis inaitheanta phearsanta. Ní bheimid faoi dhliteanas maidir le húsáid nó míúsáid d'aon fhaisnéis nó sonraí, lena n-áirítear faisnéis phearsanta, a phostálann tú ar ár bhFóraim Phoiblí.

  Ionadaíonn tú agus tugann tú barántas gur leat féin do Phostálacha, nach sáraíonn siad cearta maoine intleachtúla páirtí eile, nach bhfuil siad graosta, gráisciúil, ionsaithe, mailíseach, idirdhealaitheach, clúmhillteach nó neamhdhleathach ar shlí eile, agus nach bhfuil aon cheart ag aon daoine chucu, agus gur séanadh aon cheart morálta i do Phostálacha, agus gur bhronn tú orainn ceart agus ceadúnas atá saor ó dhleachta, neamhsrianta, ar fud an domhain, buan, do-athraithe, neamheisiach agus go hiomlán inaistrithe, insannta agus atá ábalta focheadúnas a thabhairt d'fhonn Postálacha dá leithéid a úsáid, a chóipeáil, a atáirgeadh, a mhionathrú, a oiriúnú, a fhoilsiú, a aistriú, oibreacha a thagann as a chruthú, a dháileadh, a léiriú, agus a thaispeáint agus/nó iad a ionchorprú in oibreacha eile i bhfoirm, meán nó teicneolaíocht ar bith atá ar eolas faoi láthair nó a fhorbrófar níos déanaí chun críche eagarthóireachta, tráchtála, neamhtráchtála, bolscaireachta nó chun críche eile.

  Níl muid freagrach as do Phostálacha a choimeád agus féadfaimid iad a scriosadh nó a dhíothú am ar bith.

  NÍ MOLAIMID INNEACHAR, FAISNÉIS AGUS ÁBHAIR A PHOSTÁLANN ÚSÁIDEOIRÍ AR FHÓRAIM PHOIBLÍ. IS Í D'FHREAGRACHT CRUINNEAS NA FAISNÉISE A MHEAS AGUS A DHEIMHNIGH FAISNÉIS A THUGANN ÚSÁIDEOIRÍ EILE AR NÓ TRÍD NA FÓRAIM PHOIBLÍ. Ní thugtar le tuiscint gurb iad na tuairimí a thugtar i bhFóraim Phoiblí ár dtuairimí. Is ó na rannpháirtithe amháin aon ráiteas, comhairle agus tuairimí a thugann na rannpháirtithe. Ní bheimid freagrach as aon ráiteas, comhairle, tuairimí nó inneachar nó ábhair eile sna Fóraim Phoiblí. Scaoileann tú muid ó na héilimh go léir de gach saghas, atá ar eolas agus nach bhfuil ar eolas, cibé a thagann siad chun cinn mar gheall ar nó i gceangal le díospóid le húsáideoir eile den Suíomh seo.

 5. Suíomhanna Comhéadain - Glacann tú le agus aontaíonn tú nach bhfuil muid freagrach as an inneachar (Inneachar Nasctha) arna n-óstáil ag suíomhanna gréasáin neamhchleamhnaithe (Suíomhanna Comhéadain) a d'fhéadfá nó a d'fhéadfadh muid a nasctha ón Suíomh, nó a thaispeáint ar an Suíomh trí chomhéadan ríomhchláraithe nó trí mhodh eile.

  We do not host or store Linked Content. The display of Linked Content or the provision of links to Interfacing Sites does not constitute an endorsement by or association with us of such Linked Content, Interfacing Sites, or products, advertising, or other materials presented on such sites. You acknowledge and agree that we are not responsible or liable, directly or indirectly, for any damage, loss, or cost caused or alleged to be caused by or in connection with your use of or reliance on any such content, goods, or services available on such Interfacing Sites, or for any action taken by Interfacing Sites.

  Coimeádaimid an ceart chun Inneachar Nasctha a bhaint ónár Suíomh nó ó Shuíomhanna Comhéadain, sa mhéid agus a bhfuil a leithéid de rialú againn, ag am ar bith, agus ar chúis ar bith, lena n-áirítear sárú na Téarmaí & Coinníollacha seo nó téarmaí infheidhmithe úsáide ar an Suíomh Comhéadain.

  To utilize some of the functionality of the Site you may be required to establish an account with a username and password with Interfacing Sites. As these are unaffiliated sites, we are not responsible for any username, password, or other information these sites may collect. We also will never ask you to provide us with your password for Interfacing Sites. If you are unable to establish accounts on these Interfacing Sites for any reason, you may not be able to fully utilize the functionality provided by the Site.

  Mar aon leis na Téarmaí & Coinníollacha, tá an tInneachar Nasctha atá ar ár Suíomh, lena n-áirítear do chearta a bhaineann leis, faoi réir na dtéarmaí úsáide infheidhmithe arna leagan amach sa Suíomh Gréasáin Comhéadain.

 6. Ábhair a chuireann tú isteach - Mura n-iarrtar air go sonrach, ní iarraimid ar ná ní mian linn faisnéis nó ábhar eile atá faoi rún, shicréideach nó dílsithe a fháil uait tríd an Suíomh nó trí cheann dá seirbhísí, trí ríomhphost nó ar bhealach ar bith eile. Maidir le haon fhaisnéis nó ábhar a chuireann tú isteach chugainn, nár iarramar air go sainiúil, measfaimid nach bhfuil sé faoi rún, sicréideach nó dílsithe. Aontaíonn tú go bhféadfaimid aon fhaisnéis nó ábhar a chuireann tú isteach ar an Suíomh, cibé smaointe, coincheapa cruthaitheacha nó ábhair eile iad, i bhformáid ar bith (lena n-áirítear, ach ní amháin, scríbhinní, íomhánna, léirithe, taifeadadh fuaime agus taifeadadh físeáin), a úsáid, a atáirgeadh agus a nochtadh gan srian ar aon chúis a mheasfaimid iomchuí agus gan íocaíocht d'aon shuim nó gan aitheantas as do chuid rannpháirtíocht. Barántaíonn tú freisin gur tharscaoil na húdair chuí go neamh-inchúlghairthe aon 'cheart ...' sna hábhair postáilte. NÍ GLACFAIMID LE AON CHAILLTEANAS NÓ DAMÁISTE A NDEARNADH DUIT MAR THORADH AR ÁR N-ÚSÁID NÓ NOCHTADH D'AMHAIL ÁBHAIR A MHÉID AGUS A CHEADAÍTEAR LEIS AN DLÍ. Ní dhéanann an paragraf seo difear d'aon ceart a d'fhéadfadh a bheith agat faoi dhlíthe um shonraí príobháideachais lena dtugtar cosaint do d'fhaisnéis phearsanta nó dlíthe cosúla eile maidir le príobháideachas, a mhéid agus ní fhéadtar amhail ceart a tharscaoileadh nó a eisiamh.
 7. Accounts and Security - We may enable you to establish an account with a username and password to access and use certain areas of the Site, Public Forums, and other services. You may not create an account unless you are of legal age to purchase alcohol in your country of residence and in the country in which you are accessing the Site. You shall provide us with accurate account information. You are responsible for maintaining the strict confidentiality of your account password, and you are responsible for any activity using your account and password. You agree to (a) immediately notify us of any unauthorised use of your password or account or any other breach of security, and (b) ensure that you exit from your account at the end of each session. It is your sole responsibility to control the dissemination and use of your password, control access to and use of your account, and notify us when you desire to cancel your account. We will not be responsible or liable for any loss or damage arising from your failure to comply with this provision.
 8. NÍL AON BHARÁNTA ANN - CUIRTEAR AN SUÍOMH SEO AR FÁIL DE RÉIR MAR ATÁ AGUS MAR SIN AR DO PHRIACAL FÉIN ATÁ SÉ, SÉANAIMID AGUS ÁR N-OIFIGIGH, STIÚRTHÓIRÍ, FOSTAITHE AGUS GNÍOMHAIRÍ, AGUS A MHÉID AGUS A CHEADAÍTEAR GO HIOMLÁN LEIS AN DLÍ, GACH BARÁNTA SAINRÁITE NÓ INTUIGTHA, LENA N-ÁIRÍTEAR, ACH NÍ AMHÁIN, AON BHARÁNTA MAIDIR LE HINDÍOLTACHT, OIRIÚNACHT D'FHEIDHM AR LEITH, FEIDHMIÚCHÁN, TEIDEAL AGUS NEAMH-SHÁRÚ. NÍ THUGAIMID BARÁNTA GO MBEIDH AN SUÍOMH SAOR Ó VÍREAS, AR FÁIL, INROCHTANA, SAOR Ó EARRÁID, GAN IDIRBHRISEADH, NÓ GO MBEIDH NA HINNEACHAIR CRUINN, CÉ GO DTÓGAIMID CÉIMEANNA RÉASÚNTA AN SUÍOMH A CHOSAINT, GLACANN TÚ NÁR MEÁN ATÁ SLÁN GO HIOMLÁN É AN T-IDIRLÍON AGUS NÍ THUGAIMID AON BHARÁNTA, SAINRÁITE NÓ INTUIGTHE, GO MBEIDH AON FHAISNÉIS NÓ ÁBHAR A PHÓSTÁLANN TÚ AR NÓ A THARCHUIREANN TÚ TRÍD AN SUÍOMH SLÁN Ó ROCHTAIN NÓ ÚSÁID NEAMHÚDARAITHE. MÁ BHÍONN TÚ MÍSHÁSTA LEIS AN SUÍOMH, IS É AN T-AON RÉITEACH ATÁ AGAT AGUS A BHEIDH AGAT NÁ DEIREADH A CHUR LE D'ÚSÁID DEN SUÍOMH.
 9. EARRAÍ AGUS SEIRBHÍSÍ DE THRÍÚ PHÁIRTITHE - NÍ DHEARBHAÍMID DO NA DAOINE SIN, NA CUIDEACHTAÍ SIN, AGUS EAGRAÍOCHTAÍ EILE A BHFUIL A GCUID EARRAÍ NÓ SEIRBHÍSÍ INROCHTANA NÓ Á DTAISPEÁINT TRÍ NÓ AR AN SUÍOMH.
 10. D'fhreagracht - Ba chóir duit i gcónaí aon fhaisnéis arna leagan amach ar an Suíomh seo a chinntiú le húdarais neamhspleácha sula mbraitheann tú air nó sula ngníomhaíonn tú air. Is í d'fhreagrachtsa bogearraí seiceála le haghaidh víreas a úsáid ar aon ábhar a íoslódáiltear ón Suíomh agus a chinntiú an chomhoiriúnacht d'amhail bogearra le do threalamh féin.

  I gcás go dtugann tú faisnéis dúinn maidir le haon tríú pháirtí, barántaíonn dúinn go bhfuair tú toiliú an tríú páirtí maidir le nochtadh dá leithéid agus go bhfuil an tríú pháirtí seo ar an eolas faoi, agus go n-aontaíonn sé nó sí le Fógra maidir le Fianáin agus Príobháideachas agus le haon úsáid a d'fhéadfaimid a dhéanamh as a leithéid d'fhaisnéis.

 11. NÍL AON DLITEANAS ANN - AGUS A MHÉID AGUS A CHEADAÍTEAR GO HIOMLÁN LEIS AN DLÍ, LEIS SEO SÉANAIMID AGUS ÁR N-OIFIGIGH, STIÚRTHÓIRÍ, FOSTAITHE AGUS GNÍOMHAIRÍ GACH DLITEANAS I LEITH AON CHAILLTEANAS, COSTAS NÓ DAMÁISTE (DÍREACH, INDÍREACH, IARMHARTACH, NÓ AR SHLÍ EILE) A NDEARNADH ORT MAR THORADH AR AN SUÍOMH SEO A ÚSÁID NÓ Ó AON VÍREAS RÍOMHAIRE A THARCHUIRTEAR TRÍD AN SUÍOMH, NÓ Ó SHUÍOMHANNA EILE A RAIBH ROCHTAIN ORTHU ÓN SUÍOMH, AGUS BEAG BEANN AR CIBÉ AN MBÍONN AMHAIL CAILLTEANAS, COSTAS NÓ DAMÁISTE DE DHROIM ÁR MÓRFHAILLÍ NÓ CÚIS EILE, AGUS BEAG BEANN AR CIBÉ A GCUIRTEAR IN IÚL DÚINN GO SAINIÚIL FAOIN BHFÉIDEARTHACHT D'AMHAIL CAILLTEANAS NÓ DAMÁISTE. CIBÉ AN CHÁS NÍ BHEIDH ÁR DLITEANAS IOMLÁN LEAT AS NA DAMÁISTÍ, COSTAIS, CAILLTEANAIS AGUS CÚISEANNA GNÍMH SA CHOMHIOMLÁN (CIBÉ I GCONRADH NÓ I DTORT, LENA N-ÁIRÍTEAR ACH NÍ AMHÁIN MÓRFHAILLÍ, DIANDLITEANAS NÓ DLITEANAS TÁIRGE) DE DHROIM D'ÚSÁIDE DEN SUÍOMH OS CIONN €100.00 (IRL) SA CHOMHIOMLÁN.
 12. User Information - In the course of your use of the Site, you may be asked to provide personal information to us (such information referred to hereinafter as “User Information”). Our information collection and use policies with respect to such User Information are set forth in the Privacy and Cookie Notice. You acknowledge and agree that you are solely responsible for the accuracy and content of the User Information.
 13. Slánaíocht- Leis seo slánaíonn tú muid agus ár n-oifigigh, stiúrthóirí, gníomhairí, fostaithe agus ionadaithe ar aon chaillteanas, damáiste nó costas de dhroim d'úsáide den Suíomh, aon seirbhís a bhaineann le, nó aon fhaisnéis inrochtana ar nó tríd an Suíomh, lena n-áirítear faisnéis a fhaightear ó Shuíomhanna Comhéadain, do chur isteach nó do chur ar aghaidh d'fhaisnéis nó ábhar ar nó tríd an Suíomh nó Suíomhanna Comhéadain, nó do shárú de na Téarmaí & Coinníollacha seo, na téarmaí úsáide de Shuíomhanna Comhéadain, nó aon dlíthe, rialacháin, agus rialacha eile. Ina theannta sin, leis seo slánaíonn tú muid agus ár n-oifigigh, stiúrthóirí, gníomhairí, fostaithe agus ionadaithe ar aon éileamh má bhíonn aon faisnéis nó ábhar a chuireann tú isteach nó a chuirfidh tú isteach chugainn tú mar shárú aon dlí nó mar bhriseadh d'aon ceart a bhaineann le tríú páirtí (lena n-áirítear, ach ní amháin, éilimh maidir le clúmhilleadh, sárú príobháide, sárú muiníne, sárú cóipchirt, nó sárú d'aon ceart maoine intleachtúla). Coimeádaimid an ceart aon éileamh a chosaint nó a rialú, éileamh de dhroim an mhéid atá thuasluaite agus aon ábhar slánaíochta, agus leis seo aontaíonn tú comhoibriú linn go hiomlán maidir le haon chosaint dá leithéid.
 14. Srianadh, Fionraíocht agus Foirceannadh - Féadfaimid do rochtain ar an Suíomh agus/nó do chumas leas a bhaint as aon seirbhís ar an Suíomh, lena n-áirítear seirbhísí idirghníomhacha a shrianadh, a chur ar fionraí nó a fhoirceannadh ag am ar bith, má bhíonn muid den tuairim gur sháraigh tú na Téarmaí & Coinníollacha seo. Beidh aon srianadh, fionraíocht agus foirceannadh gan dochar d'aon ceart a d'fhéadfadh a bheith againn i do choinne maidir le sárú na Téarmaí & Coinníollacha seo. Féadfaimid an Suíomh ina iomláine a bhaint nó aon chuid nó aon ghné a bhaint am ar bith. Tabhair do d'aire go bhfuil sé ar ár gcumas do sheoladh IP a rianú agus más gá féadfaimid dul i dteagmháil le do sholáthraí seirbhísí Idirlín i gcás sárú amhrasta de na Téarmaí & Coinníollacha seo.
 15. Comhaontú Iomlán - Leis na Téarmaí & Coinníollacha seo, lena n-áirítear ár Ráiteas Príobháideachais, déantar an comhaontú iomlán idir tú féin agus muidne maidir lena ábhar agus téann siad in ionad aon ghealltanas, ionadaíocht, comhaontaithe, ráitis agus tuiscint d'aon sórt a dhéantar roimhe seo eadrainn. Sa mhéid is a bhfuil bogearraí ar fáil tríd an Suíomh, d'fhéadfaí a leithéid de bhogearraí a bheith faoi réir chomhaontú ceadúnais a thugtar nó a chuirtear san áireamh leis a leithéid de bhogearraí, agus aontaíonn tú go gcloífidh tú leis na téarmaí agus coinníollacha d'aon chomhaontú ceadúnais dá leithéid. Má theipeann orainn aon cheart nó aon fhoráil de na Téarmaí & Coinníollacha a chur i bhfeidhm nó a chleachtadh, ní chiallaíonn sé gurb é tarscaoileadh d'amhail ceart nó foráil. Má aimsíonn cúirt dlínse inniúla go bhfuil aon fhoráil de Théarmaí & Coinníollacha neamh-infhorfheidhmithe nó neamhbhailí, aontaíonn na páirtithe, mar sin féin, gur chóir don chúirt iarracht éifeacht a thabhairt do cad a bhí ar intinn ag na páirtithe de réir mar a léiríodh san fhoráil sin, agus beidh lán-fheidhm agus lánéifeacht ag na forálacha eile de na Téarmaí & Coinníollacha. Féadfaimid, dár rogha féin, géilleadh, sannadh, nó aistriú aon cheart nó dualgais faoi na Téarmaí & Coinníollacha go aon tríú pháirtí eile nó go páirtithe eile am ar bith.
 16. Gníomhaí Cóipchirt agus IP do na Stáit Aontaithe - Cloímid le cearta um maoin intleachta na ndaoine eile, agus iarraimid ar na daoine a úsáideann an Suíomh seo an rud céanna a dhéanamh. Má chreideann tú go ndearnadh cóip de d'obair ar bhealach gur sárú cóipchirt é, cuir an fhaisnéis seo a leanas ar aghaidh chuig an nGníomhaí Cóipchirt a ainmnítear thíos:

  Do sheoladh, uimhir theileafóin, agus seoladh ríomhphoist;

  Cur síos ar an saothar faoi chóipcheart a líomhnaíonn tú gur sárú é;

  Cur síos ar an ngníomhaíocht sháraithe líomhnaithe agus an áit ina bhfuil an t-ábhar sáraithe líomhnaithe;

  Ráiteas uait go bhfuil muinín macánta agat nár údaraigh tú, úinéir an chóipchirt, a ghníomhaí ná an dlí an úsáid faoi dhíospóid;

  Síniú leictreonach nó fisiceach den duine atá údaraithe gníomhú ar son úinéir an spéis chóipchirt; agus

  Ráiteas uait, a dhéantar faoi phionós nó mionn éithigh, go bhfuil an fhaisnéis thuasluaite i d'Fhógra cruinn agus gurb é tú féin úinéir an chóipchirt nó go bhfuil cead agat gníomhú ar son úinéir an chóipchirt.

  Gníomhaí Cóipchirt:
  Diageo North America, Inc., 801 Main Avenue, Norwalk, CT 06851. Attn: Gníomhaí Cóipchirt: Uimhir Theileafóin 01 203 2294264, Uimhir Fhacs: 203-229-8925, Ríomhphost: copyright@diageo.com.

  B'fhéidir nach mbeimid ábalta an tInneachar Nasctha ó Shuíomhanna Comhéadain a bhaint. B'fhéidir go mbeidh gá ort dul i dteagmháil leis an Suíomh Comhéadain cuí d'fhonn d'obair a bhaint.

 17. Rialuithe Easpórtála - Sa mhéid is go bhfuil bogearraí nó sonraí teicniúla inrochtana tríd an Suíomh, d'fhéadfadh bogearraí nó sonraí teicniúla dá leithéid a bheith faoi réir rialú easpórtála, atheaspórtála, agus/nó iompórtála a fhorchuirtear sna Stáit Aontaithe nó in aon dlínse eile, agus ní fhéadtar é a íoslódáil nó easpórtáladh nó a atheaspórtáladh ar bhealach eile a bheadh mar shárú na ndlíthe d'aon dhlínse eile is infheidhme, lena n-áirítear ach ní amháin: (a) go (nó do náisiúnach nó cónaitheoir de) aon tír a bhfuil trádbhac déanta ag na Stáit Aontaithe a bhfuil faoi réir srianta easpórtála ábhartha; (b) d'aon duine a bhfuil ar Liosta na Náisiúnach arna nAinmniú go Sonrach ag Roinn Cisteán na Stát Aontaithe, nó (c) sárú de Thábla Orduithe Séanta Roinn Tráchtála na Stát Aontaithe.
 18. Dlí agus Dlínse - Beidh na Téarmaí & Coinníollacha seo, lena n-áirítear an Ráiteas maidir le Príobháideachas agus aon ábhar a bhaineann leis an Suíomh seo, faoi réir dlí na hÉireann gan aird a thabhairt ar choinbhleacht idir rialacha dlí. Beidh aon nós imeachta dlíthiúil de dhroim na dTéarmaí & Coinníollacha seo atá inár gcoinne nó a bhaineann linn nó aon pháirtí slánaithe faoi réir na dlínse eisiaiche d'aon stát nó cúirt fheidearálach atá ina suí in Éirinn, agus leis seo toilíonn tú go neamh-inchúlghairthe le dlínse amhail cúirteanna.

Cur síos ar athbhreithnithe suntasacha ar an leagan roimhe seo:

07/12/15

®2015 Guinness Storehouse Limited, cuideachta faoi dhliteanas teoranta arna corprú in Éirinn faoin uimhir chláraithe 209698 agus tá a oifig chláraithe ag Geata San Séamas, Baile Átha Cliath 8. Gach ceart ar cosaint

Leagan 9.0 dáta 7 Nollaig 2015